English

PŠENIČNO POLU-BELO BRAŠNO T-850

Pšenično polu-belo brašno tip 850 je prehrambeno vrednije pšenično brašno, jer sadrži više vitamina, minerala, proteina i celuloznih vlakana od drugih tipova brašna. Sa druge strane, ovo brašno ima lošija tehnološka svojstva, te se teže obrađuje i od njega se ne mogu dobiti najfiniji pekarski proizvodi. Ovaj tip brašna je naročito prikladan za pripremu svih vrsta biološki visokovrednovanih hlebova i peciva.

Karakteristike:

  • Vlaga do 15%;
  • Pepeo do 0,90;
  • Kis. stepen do 3,2°;
  • Pakovanja od 5, 25 i 50kg;