English

ISTORIJAT

Dana 01.01.1959. godine spajaju se mlinovi i pekare sa teritorije pet opština (Vršac, Plandište, Uljma, Alibunar i Bela Crkva) i formira se Mlinsko preduzeće "Banat", koji dalje posluju kao pogoni sa samostalnim obračunom.

Dana 15.11.1960. godine ovom preduzeću se pripaja preduzeće za promet žitaricama "Žitar" i zajedno posluju pod nazivom: "Preduzeće za proizvodnju i promet mlinskih, pekarskih proizvoda i žitarica "Žitobanat" Vršac".

U toku 1963. godine "Žitobanatu" se pripaja, Fabrika čokolade "Banat" kao pogon sa samostalnim obračunom. Tokom 1962. i 1963. godine "Žitobanat" gradi fabriku keksa i pušta je u rad 08.03.1964. godine kao pogon sa samostalnim obračunom pod nazivom "VIK"-Vršac.

Godine 1972. iz "Žitobanata" se izdvajaju dotadašnji OOUR-i iz drugih opština, a u sastavu "Žitobanata" ostaju OOUR-i mlin "Banat" Vršac, mlin "Udarnik" Straža, mlin "Napredak" Velika Greda, Pekara "1.Maj" Vršac i keksara "VIK" Vršac.

Mlin "Napredak" Velika Greda izdvaja se iz "Žitobanata" 1983. godine i pripaja se "Agrobanatu" iz Plandišta, a pekara "1.Maj" se izdavaja iz sastava "Žitobanata" tokom 1990. godine u samostalno preduzeće.

Od 1990. godine "Žitobanat" posluje kao samostalno preduzeće za proizvodnju mlinskih proizvoda sa radnim jednicama: mlin "Banat" Vršac i mlin "Udarnik" Straža, sa radnom zajednicom zajednickih službi.

Godine 1999. preduzeće ulazi u proces privatizacije i postaje akcionarsko društvo.

Januara 2017. godine preduzeće menja pravnu formu iz Akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću.