English

KONTAKT

Žitobanat D.O.O.

2. Oktobar 94, 26300 Vršac

PIB: 102084390

MB: 08195722

Tekući računi

205-35038-25 Komercijalna banka

325-9500600041462-18 Vojvođanska banka

Centrala

Telefon: 013/833-390 | 013/835-160

Fax: 013/836-459

Uprava

Direktor preduzeća: Denuc Čoloka

Tel/Fax: 013/ 839-812

Generalni direktor: Dragan Stošović

Rukovodilac opšte službe: Dragoljub Stojadinović

uprava@zitobanat.rs

Komercijalna služba

Komercijalni direktor: Dimitrije Jovanović

Telefon: 013/839-820

Fax: 013/832-433

office@zitobanat.rs

Računovodstvo

Šef računovodstva: Nikola Škorić

Telefon: 013/839-830

racunovodstvo@zitobanat.rs

Laboratorija

Rukovodilac laboratorije: Bojan Jakov

laboratorija@zitobanat.rs