English

PŠENIČNO EKSTRA-BELO BRAŠNO T-400 - POLUOŠTRO

Pšenično ekstra belo brašno tip 400 poluoštro - iz srca pšeničnog zrna dobija se ovo veoma lepo poluoštro brašno, kvalitetne grupe A2-B1 i koristi se za najfinije proizvode: domaće testenine, fina peciva, torte i kolače.

Pšenično ekstra belo brašno tip 400 je lepo belo brašno i koristi se za izradu peciva, pita i bureka.

Karakteristike:

  • Vlaga do 15%;
  • Pepeo do 0,45;
  • Kis. stepen do 2,5°;
  • Kval. grupa A2-B1;
  • Pakovanja od 1, 5 i 25kg;