English

OSTALI PROIZVODI

Pšenične mekinje su nuzproizvod pri proizvodnji brašna za ljudsku upotrebu i koriste se kao stočna hrana ili dodatak stočnoj hrani.

Karakteristike:

  • Proteina najmanje 12%;
  • Vlaga najviše 14%;
  • Sir. vlakna najviše 11%;
  • Pepeo najviše 7%;
  • Pakovanja od 20kg;