English

MLIN

Proizvodnja brašna se odvija u mlinu kapaciteta 90 tona na dan.

Melje se prethodno pripremljena i očišćena pšenica u pneumatskom mlinu, na mlinskim valjcima, a razvrstavanje i prosejavanje dalje se vrši na čistilicama griza i planskim sitima.


Proizvodi

MLINSKI PROIZVODI 1 kg 5 kg 25 kg 30 kg 50 kg Rinfuz
Pšenično brašno T-400
Pšenični griz
Pšenično brašno T-500
Pšenično brašno T-850
Pšenično stočno brašno