English

SILOSI I SUŠARA

Postoje dva objekta silosa sa ukupnim skladišnim prostorom od 18.000 tona. Ćelije u silosima su od armiranog betona okruglog i kvadratnog preseka. U oba objekta instaliran je sistem za praćenje temperature uskladištene robe.

Postoje dve kolske vage mernog opsega do 20 tona i do 50 tona. Kod svakog objekta postoji i prijemni bunker sa hidrauličnom istovarnom rampom.

Sušara na zemni gas je kapaciteta 60t/h. Povezana je sa oba objekta silosa. Koristi se za sušenje pšenice i kukuruza gde je potrebno da se svede vlaga kod pšenice na 13%, a kod kukuruza na 14% kako bi se mogli skladištiti i čuvati na duži rok.